– Vi vil bevare dagens statskirke fordi vi tror det er viktig at vi har en kirke som kan bevare mangfold og inkludering, sa Valla i sin tale på Kartellkonferansen på Gol torsdag.

Hun la vekt på at det er viktig for staten å ha styring i utnevnelser av biskoper.

– Forlater vi statskirkeordningen, vil vi ikke få mange kvinnelige biskoper eller biskoper som støtter homofile prester, sa Valla.

Valla er ikke sikker på om sekretariatet vil slutte seg til det de åtte i LO-ledelsen går inn for. Hun understreker at dette ikke er noen prestisjesak.

– Jeg er ingen sterk kirkegjenger, men jeg har aldri meldt meg ut av statskirken. Det er trygt og godt med medlemskap i en slik kirke, sier Valla.

Statsminister Jens Stoltenberg tar LOs standpunkt til etterretning.

– Vi har bedt om synspunkter. LO er viktig å høre, men vi vil ikke bestemme oss før alle høringene er over. Så langt har verken regjeringen eller Arbeiderpartiet bestemt seg. Jeg håper det skal være mulig å komme fram til en omforent løsning som samler bred støtte. Ingen er tjent med dyp splittelse i en slik sak, sier statsministeren, som ikke er medlem av statskirken.