Valla etterfølger Yngve Hågensen, og er LOs første kvinnelige leder.

-Jeg er glad, og litt beveget. Jeg er ydmyk, og vet at dere har store forventninger til oss i den nye ledelsen. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å gjøre det som ventes av oss, sa Valla da hun takket for tilliten.

-Jeg er stolt over å stå i spissen for denne bevegelsen, som er så nødvendig for et varmere, tryggere og bedre samfunn, sa Valla.

Hun ble omfavnet av Yngve Hågensen og hyllet av Fellesorganisasjonens leder Oddrun Remvik på vegne av damene i kongressen — som har ventet i 100 år på dette, som hun sa.

Som nye nestledere ble Roar Flåthen fra Fellesforbundet og Finn Erik Thoresen fra Norsk Grafisk Forbund valgt.

Bente N. Halvorsen ble gjenvalgt som hovedkasserer, og Per Gunnar Olsen rykker opp som 1. sekretær. Rita Lekang ble gjenvalgt som LO-sekretær, mens informasjonssjef Ellen Stensrud og Trine Lise Sundnes ble valgt til nye sekretærer.

De 11 faste medlemmene av sekretariatet ble gjenvalgt. Plassene er fordelt etter forbundenes størrelse. Alle valg var enstemmige.

NTB