• En kanonmåling for Venstre, sier Arve Østgaard i Sentio Research, som har målt velgernes vandringer i januar for BT.

Med 6,2 prosent oppslutning på den landsomfattende målingen har partiet aldri før hatt så stor oppslutning etter at Sentio Research startet sine målinger for ti år siden.

Men også de øvrige opposisjonspartiene har samlet et sterkt forsprang på de rød-grønne: 94 mot 75 stortingsmandater. Hadde det vært valg i morgen, ville det dermed blitt vanskelig for Jens Stoltenberg å fortsette som statsminister.

Målingen er gjort mens striden rundt LO-leder Gerd-Liv Valla har dominert store deler av nyhetsbildet.

Tjener på misnøye

Det er likevel Venstres faste og stabile grep om velgermassen som er viktigst å notere seg denne gang, ifølge Arve Østgaard. Partiet beholder de 10 mandatene med god margin, og to tredjedeler av dem som stemte på Venstre høsten 2005 er fortsatt lojale mot Sponheims parti.

Selv om fremgangen for Venstre på januarmålingen ikke er så stor sammenliknet med valgresultatet, er det jevnt høye nivået fra måned til måned som er bemerkelsesverdig.

— Mye av forklaringen på den gode oppslutningen finner vi i det sterke søkelyset som er satt på samrøret mellom Arbeiderpartiet og LO. I Valla-saken har dette samrøret kommet ekstra godt til syne. Venstre har vært flink til å kanalisere misnøyen med dette hopehavet, mener Østgaard.

Flere å spille på

Partiets leder, Lars Sponheim, er ikke like sikker på at Venstre ennå har fått full uttelling for engasjementet i Valla-saken.

— Men jeg er ganske sikker på at Ap har grunn til å grue seg for langtidsvirkningene av alt det Valla har stelt i stand.

— Hva er ellers forklaringen på at Venstre gjør det bra i forhold til opinionen?

— Gjennom valgresultatet i 2005 fikk vi frem større bredde og flere å spille på. Partiet har fått større ressurser og er kort sagt blitt mer synlig i det daglige politiske arbeidet, selv om vi foreløpig er Stortingets minste parti, sier Sponheim.

Ap holder stand

— Selv om Arbeiderpartiet står svakere i dag enn ved siste valg, er det oppsiktsvekkende at det ledende regjeringspartiet kommer så godt ut av den målingen vi nå har gjort. De fleste hadde ventet at virkningene av Valla-saken ville ha rammet partiet for fullt. Men selv om den har rullet og gått i snart fjorten dager, ser ikke Ap ut til å ha tapt på det i første omgang, mener Arve Østgaard. Sammenliknet med valgresultatet høsten 2005 ville Ap likevel ha mistet ti stortingsrepresentanter.

I forhold til stortingsvalget for halvannet år siden har Frp i dag større oppslutning, men har gått tilbake sammenliknet med andre målinger de siste uker og måneder.

Østgaard forklarer dette med at Frp mistrives når det ikke viser igjen i mediebildet. Det har vært stille om Siv Jensen og de øvrige Frp-erne etter at Sandberg-saken la seg. Det er når det blåser om Frp at sympatisørene toner flagg.

MÅLING: Partibarometeret viser partienes fremgang og tilbakegang i forhold til stortingsvalget i 2005. Trykk på knappen over bildet for å se større versjon.