Hun har fått en 10-prosents stilling som brukerressurs/representant.

– Gerd-Liv Valla har en unik kombinasjon av brukererfaringer, akademisk kompetanse og særdeles god innsikt i arbeidslinjen. Hun skal være med på å utvikle brukerperspektivet og påvirke prosjektene våre med tanke på å ivareta brukerperspektivet. Slik blir hun en brukerressurs mer enn en brukerrepresentant, skriver Nasjonalt kompetansesenter i en pressemelding.

BISTILLING: Gerd Liv Valla skal jobbe ved Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland i Telemark.
SCANPIX