– Det er ingen tvil om at opsjons— og lønnsfesten mange ledere har bevilget seg gjør klimaet i lønnsforhandlingene vanskeligere, sa hun på kartellkonferansen på Gol torsdag.

Hun ville ikke si noe om hva kravene ved tariffoppgjøret vil bli.

– Det viktigste for oss er å ha en lønnsutvikling som ikke priser oss ut i forhold til våre handelspartnere og samtidig få til en reallønnsvekst. Vi vil også tilgodese de lavlønte, sier hun til NTB.

Torsdag ble det lagt fram tall som blant annet viser at lønnsveksten øker, at kjøpelysten er stor, at arbeidsledigheten går ned samtidig som sysselsettingen er høy.

Trass i dette er ikke statsminister Jens Stoltenberg (Ap) spesielt redd for overoppheting av økonomien slik flere økonomer frykter. Han mener at lav ledighet og høy sysselsetting ikke er noe problem.

– Vi har klart å holde orden på prisvekst og rente. Vi har sterke ansvarlige fagforeninger. Vårt mål er at vi ikke skal gjenta feilene fra jappetiden. Vi skal både ha lav ledighet og kontroll med økonomien, sier han.

– I denne sammenhengen er samarbeid med LO viktigere enn noen gang. Ved et slikt samarbeid har vi en enestående mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet, sier han.