VG brøt ikke god presseskikk med sitt oppslag om at Ingunn Yssen sa opp sin stilling fordi hun følte seg mobbet av daværende LO-leder Gerd-Liv Valla.

På førstesiden 11. januar i år brukte VG sitattittelen . Medieprofessor Sigurd Allern og fire andre universitetskolleger klagde tittelbruken inn for Pressens Faglige utvalg (PFU). De mente at sitatet ikke hadde dekning verken på avisens innsider eller i Yssens oppsigelsesbrev som reportasjen bygget på.

VG fant klagen grunnløs, blant annet på grunn av oppsigelsessakens store politiske betydning. Avisen understreket også at Yssen hadde godkjent førstesidetittelen skriftlig.

PFU ga VG medhold og konkluderte med at avisen ikke brøt god presseskikk.

Klagen til PFU om at VGs oppslag om mobbesaken mellom Ingunn Yssen og daværende LO-leder Gerd-Liv Valla, ble avvist.
Holm, Morten