I 2001 overførte statsminister Jens Stoltenbergs daværende regjering eierskapet av landets sykehus fra fylkene til staten. Som et resultat får de regionale helsetiltakene nå betalt etter hvor mange pasienter de behandler.

– Det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om helsereformen, men det er ikke tvil om at den har hatt negative og utilsiktede virkninger, sier Gerd-Liv Valla til Dagsavisen.

Valla sier at hun fikk bekreftet sin skepsis da hun selv ble sengeliggende etter en skiulykke i vinter.

– Jeg har selv ligget på sykehus der jeg har snakket med leger som fortviler over at det hele tiden må telles kroner og vurderes hvilke pasienter som gir uttelling. Det er en tellekultur, og vi må gå gjennom om det er slik vi ønsker å organisere ivaretakelsen av helsa vår, sier Valla.

Ifølge Soria Moria-erklæringen skal sykehusreformen evalueres i løpet av denne stortingsperioden, men Ap har til nå avvist alle krav om å reversere reformen.

Blant det LO-lederen mener det bør gripes fatt i, er de høye lederlønningene og pensjons— og etterlønnsordningene til sjefer i helseforetakene.

– Lederlønningene i foretakene er ute av kontroll, sier Valla.

KRITISK: LO-leder Gerd Liv Valla.
scanpix