— Vi vil ha vår vurdering klar i løpet av noen uker, sier leder av utvalget, advokat Jan Fougner.

— Vi snakker ikke om måneder eller år, vi snakker om uker før vi skal ha vår vurdering klar. Vi har ikke fått noen føringer fra LO på hvor lang tid vi har på oss, men vi vurderer det slik at det er viktig at vår vurdering av saken kommer raskt av hensyn til LO, og av hensyn til de berørte partene, sa Jan Fougner på en pressekonferanse i dag.

Da var utvalget allerede i gang med arbeidet.

— Vi har sittet sammen i 2,5 timer, og har blant annet vært i kontakt med advokatene til de berørte partene. De har vært positive og samarbeidsvillige, sier Fougner.

Granskingsgruppen har fått få føringer, men ifølge Fougner er det er det rettslige som vil være det viktigste for utvalget.

— Vi er tre jurister i utvalget. Det er de rettslige spørsmål vi kan noe om, og de er det vi skal undersøke. Underveis vil vi vurdere om vi må knytte til oss annen ekspertise. Det kan være nærliggende å dra inn noen som er eksperter på arbeidsmiljø, sier han.

Gjennomgangen skal forsøke å belyse alle sider ved saken, og LO har lovet at utvalget skal få tilgang på all relevant dokumentasjon.

— Jeg vil gjerne oppfordre alle i LO som mener de sitter på relevant informasjon om Yssen-saken til å informere oss om dette, sier han.

KNUT FALCH/SCANPIX (arkiv)