Gardermoen: Også nestleder Siv Jensen berømmer LO-toppens historiske deltagelse på et Frp-landsmøte.

— Det står respekt av det. Men det bygger nok på en erkjennelse av at det ikke lenger er nok for LO å snakke med Arbeiderpartiet, sier Siv Jensen til BT.

Gerd-Liv Valla var sammen med NHO-direktør Finn Bergesen jr. invitert for å snakke om arbeidsinnvandring på landsmøtet. Litt brydd stod LO-lederen foran Fremskrittsparti-logoen med slagordet «for folk flest». Hun var også usikker på om hun skulle hilse landsmøtet med «kjære kamerater».

«Korrekt forhold»

Valla brukte lang tid på å forsvare at hun stilte opp på landsmøtet til Hagens parti.

— Mange av våre medlemmer har spurt meg hvorfor jeg stiller opp på Frp-landsmøtet. Mitt svar er at LO er en massebevegelse i ordets beste forstand. Vi har 800.000 medlemmer, og noen av dem sitter i denne landsmøtesalen, sa Valla, og la til:

— Jeg legger vekt på å ha et korrekt forhold til alle politiske partier, og jeg kommer til å stille opp også på andre landsmøter hvis jeg blir invitert, sa Gerd-Liv Valla, som også opplevde å få applaus fra Frp-landsmøtet.

Hagen liker LO

Carl I. Hagen sier Frp liker LO bedre enn NHO. Omfavnelsen fra Hagen kan Gerd-Liv Valla åpenbart styre sin begeistring for. Hun er likevel ikke ukomfortabel med at Frp og LO er samstemt i skepsisen mot økt arbeidsinnvandring.

— Men det er for enkelt å si at vi er i kompaniskap med Fremskrittspartiet i dette spørsmålet.

På spørsmål om Fremskrittspartiet kan bli invitert til LO-kongressen slik SV ble i fjor, svarte Valla i går:

— Nei, det er helt usannsynlig.

Gerd-Liv Valla minnet også om at Fremskrittspartiets grunnholdning til innvandring står fjernt fra det LO står for.

Intoleranse

— Partiet har en generell skepsis mot folk med en annen hudfarge som vi overhodet ikke deler, understreket Valla.

— Mange tidligere uttalelser fra Frp-politikere om fremmedfrykt og intoleranse har gjort oss trist og sint, sa Valla.

LO-lederens skepsis mot økt arbeidsinnvandring så ut til å falle i god jord blant Frp-delegatene. Men Vallas begrunnelse baserer seg i første rekke på frykten for «bruk og kast» av utenlandsk arbeidskraft, særlig fra ikke-vestlige land.

Kynisk import

— LO er redd for ukontrollert og kynisk import av arbeidskraft, sa hun.

I motsetning til NHO-direktør Finn Bergesen jr. som presenterte statistikk over hvor mange utlendinger som trengs i norsk arbeidsliv, fastslo Valla at behovet er vanskelig å anslå.

— Vi har store ubrukte arbeidskraftreserver i Norge, sa Valla og trakk frem de mange kvinnene som er hjemmeværende eller arbeider deltid.

— Fjern kontantstøtten, sa Valla, og fikk buing fra salen tilbake.

HAGEN BUKKET DYPT: Gerd-Liv Valla ble hedret med blomster og dypt bukk fra Frp-leder Carl I. Hagen, etter at LO-lederen hadde snakket om forholdene i arbeidsmarkedet på Frps landsmøte på Gardermoen i går. FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX
FOTO: SCANPIX