Gerd-Liv Valla bekrefter at daværende statsminister Thorbjørn Jagland (Ap) ikke var involvert i detaljene rundt tidsplanen for statssekretærskiftet i 1997, og at han heller ikke var involvert i at Berit Reiss-Andersen ble bedt om å fortsette i stillingen.

– Vi beklager at dette ikke har kommet klart nok fram, og håper at denne presiseringen bidrar til en oppklaring, sier Gerd-Liv Vallas rådgiver Nina Tangnæs Grønvold til NTB.

Valla ønsket selv ikke kommentere saken lørdag, men medarbeidere i LO utformet en uttalelse som ble formidlet gjennom NTBs pressemeldingstjeneste.

Faksstrid

Striden dreier seg om en faks daværende justisminister Valla sendte Reiss-Andersen, etter at statssekretæren ba om å fratre stillingen.

I faksen fra 26. mars 1997 heter det blant annet at «etter samtaler med SMK o.a. kan vi klare å få til en samlet håndtering i statsråd 11. april. Bl.a. av hensyn til å ikke skape ny usikkerhet i JD ber jeg deg derfor ivareta dine oppgaver som statssekretær inntil denne dato.»

SMK er en forkortelse for statsministerens kontor, og JD er Justisdepartementet.

Samtaler

Valla understreker at to spørsmål var avklart med Jagland: At det skulle foregå en utskifting av statssekretærer, og at skiftene måtte foregå på en mest mulig fleksibel måte.

Men henvisningen til SMK i faksen gjaldt de overordnede samtalene med Jagland, opplyser Tangnæs Grønvold.

– Reiss-Andersen tolker at Valla skriver at det var SMK som ba Reiss-Andersen om å fortsette som statssekretær til 11. april 1997. Dette er en misforståelse. Det er imidlertid forståelig at Reiss-Andersen har tolket formuleringene slik, sier Tangnæs Grønvold.