– Jeg har kjent Jens Stoltenberg i mange år, og har ikke noe behov for å si om det inntrykket jeg har hatt er det samme eller om det er endret. De som leser boken, vil se at jeg i veldig liten grad setter fram teorier og i veldig liten grad gir karakteristikker av folk, sa Valla da hun presenterte sin bok mandag.

På spørsmål om på hvilken måte Arbeiderpartiet eller Aps ledelse hadde jobbet for å fjerne Valla som LO-leder, sa hun:

– Jeg prøver å beskrive hva som har hendt i denne prosessen. Og det er det jeg vil fortsette å gjøre. Så jeg vil ikke trekke noen konklusjon på det.