g— Fattigdom skal bli historie, proklamerer Chiku Ali, nr. 2 på RVs stortingsvalgliste i Hordaland. For å oppnå dette, utfordrer RV alle de andre politiske partiene til å slutte om en 10-punkts plan mot fattigdom.

— Vi har råd til å komme oss ut av fattigdommens mentalitet, sier Chiku Ali, og gir et slående eksempel: - For det koster å bygge ett eneste bombefly, kan vi løse utdanningskrisen i verdens 10 fattigste land.

— Men fattigdommen er utbredt også i vårt eget land. Det er jo bare noen dager siden vi hørte på nyhetene om en 12 år gammel jente som stilte opp i matkø i Oslo, sier Chiku Ali, som håper å bli den første afrikaner på Stortingets talerstol.

— Kanskje ikke som fast innvalgt stortingsrepresentant, men ved forrige valg manglet vi bare 1.700 stemmer på et mandag fra Hordaland. Og på første meningsmåling etter ferien er vi inne med ett fra Hordaland, sier RVs 1. kandidat i fylket, Torstein Dahle.

— Og hvis jeg kommer inn, så vil det helt sikkert bli anledning for Chiku å komme på Stortinget som vara fra tid til annen, tror Dahle.

RVs første punkt i kampen mot fattigdom, gjelder sosialhjelpsatsene. RV mener at de må opp på et nivå som tilsvarer en standard Statens institutt for forbruksforskning har satt for et «rimelig forbruksnivå» som kan «godtas av folk flest».

Blant de andre punktene finner vi gratis barnehager, gratis skolefritidsordning og gratis tannlege.

Finansieringen av disse tiltakene skjer ved at ta bort skatteletten for rikfolk, og skjerpe beskatningen av kapitalinntekter.