Vestfold politidistrikt etterforsket saken og oversendte sin innstilling til statsadvokatene, som nå har henlagt saken etter bevisets stilling.

Statsadvokat Kjetil Omholt sier til NRK at etterforskningen ikke har utelukket at det har skjedd noe kriminelt, men at eventuelle bevis ikke hadde holdt i en rettssak.

Einar Merkesvik delte ut gratisbilletter til danskebåten sammen med stemmesedler der han selv var kumulert. Merkesvik sto på 35. plass på Fremskrittspartiets liste i Tønsberg, men ble valgt inn i bystyret på grunn av mange personstemmer. Han trakk seg fra bystyret etter valgfuskpåstandene.