Vågå Ap har invitert til pressemøte i etterkant av partiets styremøte på Kommunehuset i Vågå i kveld. Valgforsker Anders Todal Jenssen tror at Vågå Ap ganske raskt må kvitte seg med Rune Øygard. Presset er enormt, både fra partiet sentralt og fra mediene.

Todal Jenssen sier at lokallaget formelt sett har sitt på det tørre. De velger hvem som skal være tillitsvalgte i kommunene og stå øverst på listen. Ingen kan instruere lokallaget.

— Men i virkeligheten skjer det ofte at partier sentralt legger seg opp i lokale saker. Vanligvis gjøres det uten at det virvles opp mye støy i offentligheten, sier Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim til NTB.

Trykk fra Youngstorget

Men nå gjør både partisekretær Raymond Johansen og partileder Jens Stoltenberg det klinkende klart for all verden at Øygard har mistet tillit og må gå av som ordfører, uavhengig av hva som skjer med tiltalen og skyldspørsmålet.

— Det er viktig å vise at Arbeiderpartiet som helhet finner Øygards handlinger graverende og tar avstand fra de forholdene han har viklet seg inn i, sier Todal Jenssen.

Valgforskeren sier at omverdenen har vondt for å trenge inn i den virkelighetsoppfatningen som innbyggerne i Vågå lever i. Tette sosiale bånd og politiske nettverket utøver mye kontroll.

— Jeg vil ikke påta meg å forskuttere resultatet av det møtet som skal være i Vågå Ap. Det ser ut som om mange er immune mot kritikken fra omverdenen, sier han.

- Mister pressmiddel

Noe av forklaringen mener Todal Jenssen ligger i det forhold at de fleste medlemmer av lokallaget ikke har noen ambisjon om politisk karriere og at trykket fra fylkespartiet og Youngstorget følgelig blir mindre.

— Da er det heller ikke så farlig å legge seg ut med partiledelsen. Partiet sentralt mister sånn sett sitt kanskje viktigste pressmiddel, sier valgforskeren.

Alle partier griper inn lokalt, ikke minst i nominasjonsprosessene. Todal Jenssen minner om at tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten ble plassert på sikker plass i Rogaland i 2009. Nå sist er det snakk om at Lars Peder Brekk skal toppe listen i Sør-Trøndelag siden han mistet topplassen for Sp i Nord-Trøndelag til Marit Arnstad.