• Først må hun kompromisse i det skjulte med Frp, så må hun gå i Stortinget og kompromisse tilbake igjen, sier valgforsker Frank Aarebrot.

— Løsningen med Frp og Høyre i en mindretallsregjering er den verst tenkelige for Erna Solberg, sier valgforsker Frank Aarebrot, til Aftenposten.no.

Hverken Aarebrot eller Bernt Aardal tror Erna Solberg og Høyre er spesielt glade for resultatet av regjeringssonderingene.

— Det blir vanskelig å regjere, sier Bernt Aardal.

— Som jeg ser det hadde en firepartiregjering vært det beste for Erna Solberg og Høyre, sier Aarebrot.

— Det er best fordi den hadde hatt et solid flertall i Stortinget. Nå får Frp det samme problemet som SV, forhandlingene foregår i det skjulte. Folk legger ikke merke til det som blir gjort. Først i memoarene får vi vite hva som blir sagt, sier han.

- Vanskelig oppgave

Solberg som statsminister får en vanskelig oppgave, sier Aarebrot.

— Først må hun kompromisse i det skjulte med Frp, så må hun gå i Stortinget og kompromisse tilbake igjen. Det blir en vanvittig regjeringsslitasje. Det blir Syse-regjeringen på nytt, der Frp får samme rolle som EU-saken.

For sentrumspartiene er dette den beste løsningen, mener Aarebrot.

— De kan pine regjeringen. Først må de forhandle seg imellom, så må de forhandle åpent i Stortinget med Trine Skei Grand og Knut Arild Hareide. Dermed kan de virkelig markere seg.

- Hvorfor har Høyre satt seg i denne posisjonen?

— Fordi Erna Solberg gikk til valg på at hun skulle sondere muligheten for en firepartiregjering. Det hadde faktisk vært bedre med en ren Høyre-regjering, fordi det uansett blir en mindretallsregjering. Jeg tviler på at Arbeiderpartiet hadde dannet mindretallsregjering hvis Senterpartiet hadde brutt ut.

- Best for Høyre å regjere alene

Høyre kan ha det bedre hvis man regjerer alene, mener Aarebrot.

— Sett fra Høyre synspunkt er dette det dårligste som kunne skje. Erna Solberg kan fortsatt kvitte seg med Frp, i forhandlingene de nå skal igjennom.

- Tror du det kommer til å skje?

— Det er vanskelig å si. Frp har ikke vært noen urokråke hittil i forhandlingene. De har tvert imot vært veldig vennlige.

Mener avstanden har vært stor

Professor Bernt Aardal sier den politiske avstanden må ha vært stor mellom de fire partiene. Avtalen de fire borgerlige partiene har fått til seg imellom, er ikke god nok garanti for at dette ikke skal bli vanskelig, sier Aardal.

— Det er klart at de har fått noen ting på plass, men det er klart at til tross for dette har de ikke gått inn i regjering sammen. De har blitt enige om en del saker, men når det kommer nye saker, og det gjør det, blir det krevende å gå gjennom Stortinget for å bli enige.

Uenigheten innad må har vært mye større enn det de gir uttrykk for mandag kveld, sier Aardal.

— Man gikk altså til valg på et borgerlig alternativ. At man ikke har klart å bli enige nok til å danne regjering tyder på at forestillingen om en borgerlig enighet som sådan, har store begrensninger.

Det som blir interessant nå er å finne ut hva uenigheten har dreid seg om, sier Aardal.

— Spørsmålet er hva dette har å si for de områdene der det er uenighet mellom Venstre og KrF og de andre. Hva som skjer i Stortinget når disse saken er oppe, blir interessant, sier Aardal.

- Statsbudsjettet blir avgjørende

— Det viktigste for Erna Solberg blir å få enighet om statsbudsjettet. Regjeringen er avhengig av støtte for hele budsjettet. De kan ikke kjøre slalåm hvis man skal få igjennom et budsjett. Dette er ikke så vanskelig i år, da det i det store og hele er de rødgrønnes budsjett.

Neste år blir det mer krevende for de to regjeringspartiene å få dette til å gå. Jeg kan ikke se for meg at de vil støtte regjeringens politikk på samme måte som om de hadde vært i posisjon, sier Bernt Aardal.