De to skal samme dag forklare seg i den sivile saken som er reist av kvinnen som anklaget Medhaug for voldtekt. Kvinnen ønsker at retten skal gi henne en form for oppreisning. Voldtektssaken ble henlagt som «intet straffbart forhold» og beskyldningene om overgrep ble aldri fremmet for noen domstol.

Saken startet torsdag da kvinnens advokat John Christian Elden holdt sitt innledningsforedrag.

Medhaugs advokat, Bjørn O, Vikse, sier at saken aldri burde vært reist.

— Det kan virke som kvinnen ønsker en ny arena for å gjenta beskyldninger som aldri kom så langt at de ble vurdert av noen domstol, sier Vikse til NTB.

Medhaug selv sier at han ikke ønsker å kommentere saken så lenge den er til behandling i domstolen.

— Saken er fremmet fordi hun som overgrepsoffer ikke kan akseptere å bli pålagt skylden for overgrepet. Det handler om plassering av ansvar, sier Elden til NTB.

Saksøkeren, Ann Karin Bleivik, har selv sagt at det viktigste for henne er å bli trodd.

Det er også fremmet krav om et oppreisningsbeløp begrenset oppad til 100.000 kroner, men Elden sier at dette ikke handler om penger. Vinner kvinnen fram i retten, vil erstatningsbeløpet i sin helhet gå til kampen mot seksualisert vold.

Valgerd støtter

Valgerd Svarstad Haugland har hele tiden støttet Bleivik, uten at hun har ønsket å uttale seg om skyldspørsmålet. Elden sier at grunnen til at den tidligere partilederen møter i retten er hennes samtaler med partene i denne saken.

Svarstad Haugland har hele tiden hevdet at Bleivik etter hennes mening er troverdig. «En henleggelse er ikke det samme som frifinnelse», uttalte hun da saken ble henlagt, og fikk sterk kritikk for dette utsagnet.

Straffesaken mot Medhaug ble henlagt som «intet straffbart forhold» av Riksadvokaten i desember 2003. Den påståtte voldtekten skal ha skjedd så langt tilbake som i 1993.

Politisk jordskjelv

Da saken ble kjent, førte den til politisk jordskjelv i KrF og tok nesten all oppmerksomheten i kommunevalgkampen i 2003. Saken var blant annet en viktig årsak til at Svarstad Haugland trakk seg som partileder midt i en valgperiode.

Den bidro også til at partiets ledende stortingspolitiker i Rogaland, Einar Steensnæs, valgte å si nei til gjenvalg til Stortinget før siste valg. Dermed la han veien åpen for at partileder Dagfinn Høybråten kunne velges inn på Stortinget fra Rogaland.

Jan Birger Medhaug var tidligere fylkesvaraordfører for KrF, og ble selv i 2003 vraket som partiets fylkesordførerkandidat på grunn av voldtektsanmeldelsen. Han meldte seg senere ut av KrF.