— Vi anker til Høyesterett, og jeg regner med at anken blir utferdiget allerede i neste uke, sier leder Ottar Dalset i Norsk Lotteri- og Automatbransje Forbund til NTB.

Dalset er svært skuffet over at seieren i Oslo Tingrett ble snudd til nederlag da Borgarting lag-mannsrett fredag avgjorde at det statlige monopolet ikke er i strid med EØS-reglene.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) er på sin side strålende fornøyd med at Norsk Tipping nå får monopol på spilleautomater i Norge.

— Jeg er veldig glad for at de politiske begrunnelsene vi har gitt er blitt tatt alvorlig. Vi har fått med-hold på alle punkter, sier Svarstad Haugland til NTB.

Monopolet, som ble vedtatt i 2003, skulle blitt innført allerede 1. januar i år, men måtte utsettes da Kulturdepartementet tapte saken spillebransjen anla.

Svarstad Haugland mener dommen i ankesaken er en seier for norsk pengespillpolitikk og for kampen regjeringen fører for de spilleavhengige.

— Nå får de ikke tilgang til så aggressive automater som i dag. De vil måtte bruke mer tid på å lete etter automatene, og de blir kjedeligere. De som allerede er avhengige skal få hjelp, men det er også viktig å hindre at nye blir det, sier kulturministeren.

Hun er også meget fornøyd med det prinsipielle rundt dommen.

— Jeg er glad for at vi fikk medhold i at det ikke er profitten som skal styre automatbransjen, sier Svarstad Haugland.

<b>STRÅLER: </b>I juni vitnet Valgerd Svarstad Haugland i spilleautomatsaken i Borgarting lagmannsrett. I dag var dommen klar: Norsk Tipping får monopol på spilleautomater.<br/>FOTO: SCANPIX