Det kunne gått galt i innspurten. Da kultur— og kirkeministeren slo opp dørene til festsalen i Oslo bispegård, mistet Ole Christian Mælen Kvarme notatene sine i gulvet. Men han fikk raskt samlet seg og papirene, og Valgerd Svarstad Haugland entret podiet med et sjeldent stort smil. Kvarme fulgte hakk i hæl, med et enda større smil. Bakerst i rekken fulgte lederen av Oslo bispedømmeråd, Sigrun Møgedal. Hun så ikke direkte lykkelig ut.

Festsalen var fylt til trengsel. Over femti pressefolk hadde møtt frem. Trolig ny rekord, ifølge en av de ansatte.

— En samlet regjering, eller alle de som er medlem av statskirken, støtter utnevnelsen av Kvarme. Bortsett fra to av statsrådene, kunngjorde Svarstad Haugland. Så føyde hun til at Per-Kristian Foss (H) og Odd Einar Dørum (V) hadde dissentert. De ville ha bergenseren Erling J. Pettersen som ny Oslo-biskop.

Statsråden gjentok gang på gang at hun hadde fulgt kirkens votum i denne saken, og at bispeutnevnelsen ikke var en politisk utnevnelse.

— Jeg ville med glede ha utnevnt en av de andre kandidatene dersom de hadde fått det votum som Kvarme har fått, sa kultur- og kirkeministeren.

Likevel la hun ikke skjul på at det hadde vært en unødig lang og til dels vanskelig prosess å utnevne ny Oslo-biskop.

— Jeg reagerer veldig sterkt på en del av fremstillingene av Kvarme i mediene. Jeg vet lite grann om hvordan han har det akkurat i dag. Jeg er og ganske sikker på at han vil få en tøff jobb, og vil bare ønske ham lykke til, sa KrF-politikeren.

— Det har jo vært en lang og tøff prosess, til tider også tung. Men i dag er jeg glad, samtidig som jeg er ydmyk med tanke på den stillingen jeg skal inn i, kvitterte Kvarme.

På spørsmål fra BT om hvilke tanker han gjorde seg om at det var dissens i regjeringen, svarte biskopen:

— Den prosessen som nå er bak oss, gjør at jeg ikke er overrasket.

— Jeg synes vi kan leve godt med dissens på dette feltet. Vi vet at det var fire kandidater som var veldig aktuelle. Både Kirkerådet og bispedømmerådet hadde andre kandidater, supplerte Svarstad Haugland.

Oslo bispedømmeråd ville aller helst ha prost Trond Bakkevig som ny biskop, og har underveis i prosessen gitt tydelige signaler om at Kvarme ikke er ønsket.

— Du ser ikke spesielt lykkelig ut?

— Jeg prøver så godt jeg kan, sa rådsleder Sigrun Møgedal til BT etter pressekonferansen. Hun ble orientert om utnevnelsen av Kvarme torsdag kveld.

— Jeg var opptatt av at dette måtte presenteres på en slik måte at regjeringen tok ansvar for dette valget. Det synes jeg statsråden prøvde å gjøre, men hun gjemmer seg bak et kirkelig votum som kan problematiseres, mener Møgedal.

Den formelle utnevnelsen fant sted i statsråd på Slottet i går formiddag, men allerede mandag traff regjeringen sin avgjørelse. Og når fikk Kvarme beskjed?

— Vel, det er jo normalt at den som utnevnes får vite dette i forkant, svarte han, litt nølende.

— Hva er i forkant?

Den nye Oslo-bispen så rådvill ut. Nok en gang fikk han hjelp av statsråden.

— På onsdag, avslørte hun.

— Takk skal du ha. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle tore å si, svarte Kvarme.