Kirkelig Fellesråd foretar torsdag ansettelsen av ny kirkesjef i hovedstaden.

I tillegg til en representant fra hvert av Oslos 57 sogn, skal Oslos biskop og en representant fra Oslo bystyre delta i avstemningen.

Ifølge Vårt Land er Svarstad Haugland innstilt på førsteplass i alle de tre organer som hittil har uttalt seg i ansettelsesprosessen.

Hennes nærmeste konkurrent er Robert Wright, som er tidligere gruppeleder for KrF i Oslo bystyre, byråd for skole, kultur og kirke og nåværende nestleder i Kirkelig fellesråd i Oslo. Wright arbeider nå som regiondirektør i Oslo og Akershus for NHO.

Den offentlige søkerlisten består av elleve personer. Sju av disse navnene er unntatt offentlighet.

Den nye kirkesjefen skal overta etter Yngve Haugstvedt. Kirkevergen leder organet Kirkelig fellesråd, og stillingen innebærer arbeidsgiveransvar for det store flertall av kirkelig ansatte i hovedstaden. Også bygging, drift og vedlikehold av kirker, samt administrative og økonomiske oppgaver, er fellesrådets ansvar.