TV 2-sjefen visste selvfølgelig godt at det ikke er lov verken å filme eller publisere bilder av tiltalte i norske rettssaler. Likevel tok Kåre Valebrokk avgjørelsen om å vise bilder i to nyhetssendinger av en smilende Viggo Kristiansen som gumlet tyggegummi, like etter at lagmannsretten hadde lest opp dommen om 21 års forvaring i februar i år.

Kristiansens forsvarer, Tore Pettersen, anmeldte TV 2 for forholdet. Politiet valgte å gi Valebrokk som sjefredaktør et forelegg på 25.000 kroner, men det nekter han å betale. Derfor må han i dag møte i retten og forklare seg. Retten har satt av to dager til saken.

— Det er selvfølgelig ikke snakk om pengene. 25.000 kroner er peanøtter for TV 2. Vi ønsker å kjøre dette som en prinsippsak for norske medier, fordi vi mener at i denne situasjonen var det et journalistisk viktig poeng å vise bilder av tiltalte, sier Valebrokk.

Etter at dommen var opplest sa forsvarer Pettersen i et intervju til TV 2 at Kristiansen tok dommen meget tungt. TV 2-fotografen valgte i den sammenheng å filme drapsmannen, fordi han slett ikke så spesielt nedfor ut. Nyhetsredaktør i TV 2, Kjell Øvre Helland, vurderte dette som så interessant, og så betegnende for Kristiansens personlighet, at han ville vise det i nyhetene. Og Øvre Helland fikk klarsignal fra Valebrokk.

Sær og interessant reaksjon

— Kristiansens reaksjon var så sær at vi valgte å skru på kameraet. Han tygget tyggegummi og var i godt humør. Vi følte at det var vår plikt å vise dette, sier Valebrokk.

Regelen sier at det ikke er lov å ta bilder av tiltale i retten, eller på vei til og fra rettsalen. Grunnen til det er at personvernet skal ivaretaes, og at juryen i minst mulig grad skal påvirkes under saken.

— Juryen hadde sagt sitt da vi begynte å filme, og Kristiansen var publisert med utallige bilder gjennom måneder. Fotoloven burde være mer nyansert. Det er derfor vi ønsker å kjøre denne saken, og vi har full støtte av presseorganisasjonene, sier Valebrokk.

TV 2s forsvarer Jon Lyng argumenterer med at Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonens artikkel ti gir rett og plikt til å bringe videre fra retten det som er viktig for offentligheten.

Vil gå helt til topps

— Dette er en sak som vi er villige til å kjøre helt til topps hvis vi ikke får medhold i tingretten, fordi vi mener den er så viktig, sier Valebrokk.

— Er du villig til å sitte i fengsel for denne saken?

— Det vil jeg ikke svare på, for jeg tror vi får et svar før det blir aktuelt, sier TV 2-sjefen.

Kristiansens forsvarer understreker at han ikke har hatt noe ønske om at dette skulle bli en straffesak mot Valebrokk.

— Jeg leverte en generell anmeldelse på TV 2 etter diskusjon med min klient, og så er det påtalemyndigheten som har bestemt at Valebrokk skal tiltales. For meg er dette også en prinsipiell sak. Det skal bli interessant å hvilke argumenter TV 2 har for å ha brutt loven, sier Pettersen.

— Mener du at det var til skade for Viggo Kristiansen at dette ble vist på tv?

— Det er ikke det dette er snakk om. TV 2 har bevisst brutte en regel, og nå må vi se om vi skal vurdere den regelen på ny, og samtidig få en debatt om pressens rolle i slike saker, sier Pettersen.