I et hittil hemmeligholdt internt notat sendt fra daværende sjef for sikkerhetstjenesten i 2008 fremgår det at vaktsentralen ikke ville klare å gjøre en god nok jobb hvis et terrorangrep skulle ramme byggene den var satt til å passe.

«Dersom flere alvorlig anslag og/eller uforutsette hendelser inntreffer samtidig, er det betydelig risiko for at dagens vakttjeneste kun i begrenset utstrekning vil kunne håndtere dette på en tilfredsstillende måte», skrev direktør Ivar Gammelmo i et notat til Fornynings— og administrasjonsdepartementet (FAD).

Før 22. juli var det ikke gjort større oppgraderinger av vaktsentralen i regjeringskvartalet siden 1996 til tross for at fagfolkene med ansvar for sikkerhetstjenesten i området over flere år hadde bedt om penger og prioriteringer fra sitt eierdepartement FAD.

Det ble bedt om penger til oppgraderinger tre år på rad uten resultat. Etter det NRK erfarer så Statsministerens kontor seg til slutt nødt til å sende signaler om at sikkerhetsoppgraderingene måtte prioriteres.

— Jeg tror ikke vi ville vært i en veldig annen situasjon den 22. juli om vi hadde hatt en annen vaktsentral, men det å ha ny teknologi kan gjøre at man har lettere arbeidsforhold. Bilen sto utenfor, og jeg tror ikke man kunne flyttet den om det var litt kortere responstid, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.