Mens de store folkesykdommene som rammet den rike delen av verden er blitt bekjempet med vaksiner, har en vaksine mot de fattiges sykdom, malaria, latt vente på seg, tiår etter tiår.

Men nå er endelig noe på vei til å skje, den første vaksinen er innen rekkevidde. Det lover i hvert fall forskerne som i disse dager innleder et omfattende feltforsøk med malariavaksine i Gambia.

Optimisme De er ikke optimister uten grunn. Resultatene fra forsøk på voksne har vært oppløftende. Nå starter de første forsøk på å vaksinere barn.

Ved hjelp av en donasjon på 450 millioner kroner fra multimilliardæren Bill Gates, ble Malaria Vaccine Initiative (MVI) grunnlagt i 1999. Forsøket i Gambia er et samarbeidsprosjekt mellom MVI og GlaxoSmithKline, verdens største vaksineprodusent.

GlaxoSmithKline har forsket på en vaksine mot malaria siden 1983. Tester som ble gjennomført på voksne i Gambia i fjor, viste at cirka 70 prosent fikk en kortvarig beskyttelse.

For barn Nå er rundt 90 barn mellom fem og elleve år valgt ut til å være med i prosjektet. Hvis resultatene ser lovende ut, vil forskerne gå videre med vaksinering av barn mellom ett og fem år. Alle som deltar i forsøket oppfordres til å beskytte seg mot malaria med myggmiddel på samme måte som de alltid har gjort. Gjennom to regntider skal barna observeres av leger. Det er i denne årstiden malariaen herjer som verst.

— Dette forsøket er et viktig steg steg mot å lage en malariavaksine for barn i Afrika. De fleste av de mer enn en million menneskene som dør av malaria hvert år, er afrikanske barn under fem år, sier Regina Rabinovich, sjef for MVI.

Interessen øker Det er ekstremt vanskelig å finne en effektiv vaksine mot malaria, fordi parasitten er så mangfoldig og gjennomgår en rekke livssykluser. Fremstilling av en vaksine har drøyet også fordi en slik vaksine ikke regnes som god forretning. Malariaofrene i verdens fattigste land er ikke gode betalere.

Forsøket i Gambia er et eksempel på den økende interessen for vaksineforskning. Akkurat som forskning på aids er i vinden - og sannsynligvis vil innbringe en Nobelpris til den som klarer å lage en vaksine mot hiv - har konkurransen om å fremstille den første malariavaksinen økt kraftig.

Vrien parasitt Globalisering og den økende reisingen mellom verdensdeler har gjort malaria til en bekymring også for den rike delen av verden. Dessuten er malariaen på fremmarsj. Parasitten blir resistent (motstandsdyktig) mot stadig nye malariamedisiner.

Vitenskapen må ligge et steg foran for å ha et nytt preparat klart når parasitten er blitt resistent i et visst område. I dag bor 40 prosent av verdens befolkning i land hvor det finnes malaria. Hvis en vaksine ikke utvikles snart, vil sykdommen snart være tilbake i land hvor den en gang ble utryddet, for eksempel i Sør-Europa.

Tidligere ble DDT brukt med stor suksess mot malaria, for eksempel i Sør-Afrika. Men da DDT ble forbudt, begynte sykdommen å komme tilbake. I løpet av fem år har antallet malariatilfeller i Sør-Afrika steget fra 10.000 til 65.000, med 450 dødsfall i fjor. Fakta om malaria:

  • Det antas at mellom 300 og 500 mennesker smittes av malaria hvert år, men statistikken er mangelfull. Det gjør også at forskerne ikke vet hvilken sykdom som dreper flest - aids eller malaria. Men i begge tilfellene dreier det seg om sekssifrede antall.
  • Rundt 90 prosent av dem som dør av malaria, bor i Afrika. Omtrent to tredeler av de døde er barn. Opptil 3.000 barn dør av malaria hver dag.
  • Smitten kommer inn i menneskekroppen med stikket fra den ørlille malariamyggen. Små mikrober, kalt sporozoiter, kommer inn i blodet og beveger seg mot leveren. Der begynner en produksjon av en ny type parasitter, kalt merozoiter.

*Symptomene viser seg når merozoitene slippes ut i blodomløpet fra leveren og søker seg til de røde blodcellene: Feber, kuldetokter og kvalme. I løpet av et par dager mangedobles parasittene. Etter hvert rammes lever, nervesystem og nyrer.

  • Mennesker kan bli rammet av fire typer malaria, to av dem regnes som dødelige. Den verste formen, cerebral malaria, angriper hjernen,og kan drepe i løpet av et par timer.(NTB)