— Dersom denne dommen blir stående, er den et bekymringsfullt signal om at det er mulig for folk å prøve å true medier og journalister til taushet, uten at det får konsekvenser for dem. Jeg frykter at dette vil senke terskelen for å fremsette drapstrusler overfor mediefolk, sier Vadseth til NTB.

Norges største avis har den senere tiden opplevd et økende antall trusler fra kriminelle miljøer rettet mot avisens medarbeidere. Dette bekymrer nyhetsredaktøren.

— Vi har et håp om at dommen ikke blir stående, for denne saken dreier seg ikke bare om VG. Dette handler om ytringsfrihet og retten til å ytre seg uten frykt for å bli drept eller å bli utsatt for grov vold, sier Vadseth.

NTB