Ifølge Dagbladet er dette det største oppreisningsbeløpet til nå her i landet.

Sjefredaktør Bernt Olufsen i VG sier til NTB at avisen vurderer å bringe saken inn for tingretten.

– Beløpet er altfor høyt i forhold til den rettspraksis som finnes på området, sier han til NTB.

VG tilbød etter det Dagbladet kjenner til Kausland 75.000 kroner, mens Kausland krevde 650.000 kroner.

Forliksrådet mener at avisen har opptrådt grovt uaktsomt og krenket artistens privatliv. VG skrev 17. februar om Kauslands sykmelding og sykdomsdiagnose, mot hennes og familiens ønske. Saken ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), som i mai konkluderte med at avisen brøt god presseskikk.