Kommisjonens endelige rapport, som ble overlevert til Regjeringen og fremlagt mandag, gjennomgår hendelsesforløpet i detalj, nettopp for å undersøke om noe kunne eller burde vært gjort annerledes.

«Konklusjonen er mildt sagt rystende», skriver VG.

I dag rydder VG forsiden til å kreve statsminister Jens Stoltenbergs avgang under tittelen «Slik sviktet Jens».

Avisen mener dette er særlig rystende fordi Regjeringen og statsapparatet ifølge kommisjonens rapport har sittet på planer og risikovurderinger nettopp for å møte en terrorsituasjon.

Evne og vilje til å handle mangler

«Det er evnen det har skortet på», skriver VG, evnen og viljen til å handle.

«Det sitter mennesker i ansvarsfulle nøkkelposisjoner i Norges ledelse som ikke forstår hvilket ansvar de er gitt. En mer skremmende diagnose av kongeriket enn 22. juli-kommisjonens rapport, er aldri blitt stilt», skriver avisen på lederplass tirsdag.

VG mener myndighetene helt enkelt ikke har vært i stand til å beskytte landet og folket på grunn av inkompetanse, manglende oppfølging av fattede vedtak og avvik fra konkrete beredskapsplaner.

Hvis man så legger til et politi med utdatert teknologi, sviktende kommunikasjon, dårlig indre disiplin og intern profesjonsstrid, skriker det udugelighet, mener avisen.

«Det vil være helt utålelig om ikke dette får direkte konsekvenser for myndighetspersoner med formelt ansvar. Statsministeren har selv sagt at han erkjenner ansvaret for konsekvensene av 22. juli. Stoltenberg har flertall i Stortinget, og dermed makten til å bli sittende. Men han bør ha anstendighet til å gå», konkluderer lederen.

Willoch er enig

Tidligere statsminister og Høyre-topp, Kåre Willoch, er enig i at Stoltenberg må ta ansvar og gå.

— Til syvende og sist ligger ansvaret for nasjonal beredskap hos statsministeren, sier Willoch som også har vært leder for Sårbarhetsutvalget til Klassekampen3.

22. juli-kommisjonen peker på at Fornyings— og administrasjonsdepartementet, Justisdepartementet og Statsministerens kontor skylder på hverandre når det gjelder å effektuere sikringen av Grubbegata i Regjeringskvartalet, slik det allerede var besluttet for lenge siden. Willoch mener det er statsministeren som må ta ansvar for at Regjeringskvartalet ikke var godt nok sikret.

— Etter seks år som regjeringssjef har Stoltenberg hatt alle muligheter til å styrke sikkerheten i Regjeringskvartalet, sier han til avisen.

- Stoltenberg må gå

Tidligere politisjef og etterforsker Leif A. Lier mener også at statsminister Jens Stoltenberg må går av etter 22. juli-kommisjonens knusende dom.

— Statsminister Jens Stoltenberg har ansvaret. Han må nå gå av. Stoltenberg må også få følge av toppledelsen i norsk politi, sier Lier til Dagbladet.

Lier understreker at han har ikke lest rapporten selv, men at han har fått med seg hovedpunktene via TV-sendingene. Han sier at han sitter igjen med et klart inntrykk av at det ble gjort mange feil 22. juli i fjor og at Regjeringen ikke har lagt forholdene til rette for at politiet kunne gjøre jobben sin.

Er du enig i at statsministeren bør gå av?