TNS Gallup har gjennomført en undersøkelse blant norske ungdommer i alderen 15 til 20 år. Resultatet avslører store hull i historiekunnskapene.

  • Over 60 prosent av de spurte kjenner ikke til Gulag-systemet, Moskva-prosessene eller Kollektiviseringen i Sovjetunionen
  • 75 prosent kan ikke forkare hva «Det store spranget» var
  • 65 prosent vet ikke hvem Pol Pot er. 27 prosent kjenner ikke til Mao

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra den konservative tenketanken Civita. Den er basert på 998 intervjuer i et landsomfattende utvalg. Svarene er gjort per e-post, og de fleste respondentene (24 prosent) er 20-åringer.

Kina eller månelandingen?

– En historielærer ville kanskje sukket oppgitt over disse resultatene. Det er rart at mange ikke har hørt om Pol Pot eller Mao. Men vi vil ikke svartmale og si at historiekunnskapene var bedre før. En del svarte at «Det store spranget» var betegnelsen på månelandingen. Det skal man ikke le av, sier prosjektleder Pål Veiden i Civita.

Undersøkelsen viser også at 36 prosent av de spurte ikke vurderte Nord-Korea som et diktatur. Over 40 prosent svarte det samme om Cuba.

Les mer her (word-dokument)

Veiden håper undersøkelsen kan bli utgangspunkt for debatt.

– Resultatet viser at kunnskapen blant elevene er større om nazismen enn om kommunismen. Vi mener kjennskap til Gulag er like viktig som kunnskap om Auschwitz. Begge deler bør sitte spikret, sier Veiden.

– Ikke politisk slagside

Han tror likevel ikke at kunnskapshullene er resultat av politisk slagside i undervisningen.

– Man skal være veldig forsiktig med å si at skolen er vridd i den ene eller andre retningen. Men undersøkelsen tyder på at elevene bruker liten tid på å diskutere kommunismens ugjerninger, i forhold til nazismen, sier Veiden.

– 86 prosent kjenner ikke til Molotov-Ribbentrop-pakten. Gjør du?

– Det var ikke-angrepsavtalen mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den kom vel så sent som i 1939. – Kanskje flere hadde husket det hvis dere hadde brukt et vanligere navn som Hitler-Stalin-pakten?

– Helt klart. Vi må være nøkterne i fortolkningene, og ikke moralisere, sier Veiden.

– Historieløshet

Sven-Erik Grieg-Smith, førstelektor ved institutt for arkeologi, historie, kulturstudier og religion på Universitetet i Bergen, mener undersøkelsen er tegn på en generell historieløshet.

– Noen vil sikkert hevde at dette er resultat av en politisk slagside, men det tror jeg er galt. Nazismen har vært mye fremme i forbindelse med undervisning om rasisme og Holocaust, blant annet i samfunnsfaget. Mange har også vært på skoletur til konsentrasjonsleirer. Men de grunnleggende kunnskapene om de forskjellige ismene er dårlig, sier Grieg-Smith.

Han påpeker at elevene er mye bedre rustet til å lære om dagsaktuelle emner enn om svunne tider.

– I samfunnsfag har man mye kunnskaper med seg i ryggsekken fra før. Historiske epoker fremstår som mye fjernere for mange. Få vet at nordmenn satt i gulag, selv om vi fremdeles har tidsvitner derfra, sier Grieg-Smith.

– Mange strålende kommunister

Bergens mest kjente revolusjonære, Torstein Dahle, er kritisk til undersøkelsen.

– Det er viktig å ha kjennskap til historien. Men jeg er helt uenig i at nazisme og kommunisme er to alen av samme stykke, sier han.

Mange av Dahles partifeller kaller seg kommunister, men selv gjør han ikke det.

– Merkelappen «kommunist» er veldig misbrukt og lite opplysende, nettopp fordi mange forbinder kommunisme med overgrep. Jeg kjenner mange strålende mennesker som kaller seg kommunister. Det samme kan man ikke si om nazister. Derfor synes jeg den sidestillingen blir misvisende, sier Dahle.

Han mener likevel det er viktig å ta et oppgjør med Stalins ugjerninger.

– Jeg har lagt ned mye krefter i mitt liv i å kjempe mot Sovjetunionens aggresjon i Tsjekkoslovakia og Aghanistan. Men generelt synes jeg det er viktigere å styrke årvåkenheten mot rasisme og nynazisme. Det er det som er mest aktuelt i vår tid. Jeg setter spørsmålstegn ved Civitas motiver. Det ville vært bedre hvis de engasjerte seg mot for eksempel hets mot muslimer, sier Dahle.

Hva synes du om resultatene i undersøkelsen? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

UKJENT FIGUR? Røde Khmer-leder Pol Pot hilser sine kampfeller på dette udaterte bildet fra Phnom Penh. Pot var ansvarlig for minst 1,7 millioner menneskers død.
UKJENT FIGUR? Formann Mao (1893-1976) - her i Andy Warhols fremstilling.