At Per Kristian og Veronica Orderuds forsvarere, advokatene Cato Schiøtz og Frode Sulland, har dratt inn Gudjonsson som vitne, har provosert forsvarerne til de to andre som er tiltalte i trippeldrapssaken. Og nå har førstelagmann Odd Jarl Pedersen i Eidsivating tatt affære.

Tirsdag avgjør han om Gudjonsson skal få vitne i straffesaken. Dermed er det klart for en juridisk dragkamp dersom avgjørelsen blir påkjært til Høyesterett.

Var viktig i Tengs-saken

Gudjonsson var sakkyndig vitne blant annet i Tengs-saken, som endte med frifinnelse etter at juryen svarte nei på skyldspørsmålet om Birgitte Tengsý fetter sto bak drapet.

Mange mente at blant annet Gudjonssons vitneprov skapte så mye tvil rundt tilståelsen som fetteren først hadde kommet med, at juryen svarte nei på skyldspørsmålet. I retten sa instituttlederen fra universitetet i London at Tengs-saken stemte med alt han kjente til om falsk tilståelse.

Gudjonsson var den gang oppnevnt som sakkyndig av Gulating lagmannsrett. I fjor høst forsøkte forsvarerne til Orderud-ekteparet å få Gudjonsson oppnevnt på samme måte av Eidsivating lagmannsrett. Men dette avviste retten blankt, en avgjørelse som ble opprettholdt da saken ble påkjært til Høyesterett.

Sakkyndig vitne

Men nå har Schiøtz og Sulland altså ført Gudjonsson opp som sakkyndig vitne, noe som oppleves som et forsøk på å snike Gudjonsson inn bakveien, av de andre forsvarene.

— Det er uheldig at en av partene i saken kjøper inn en sakkyndig som skal uttale seg om noe så sentralt som troverdigheten til noen av de tiltalte, sier advokat Johnny Veum som forsvarer Kristin Kirkemo Haukeland til NTB.

Veum sier at Gudjonsson ikke kan være vitne i saken, fordi "han ikke har noe nytt å tilføre saken".

Også advokat Morten Kjensli som er en av Lars Grønnerøds forsvarere, reagerer voldsomt.

— Det Gudjonsson eventuelt skal forklare seg om, er helt inn på det sentrale området av straffesaken, nemlig troverdigheten til noen av de tiltalte. Vi kan ikke ha det slik at vi overfører en generell troverdighet som de måtte ha, til en slik sak, sier Kjensli. Han mener at utspillet fra Schiøtz og Sulland er et desperat forsøk på å påvirke juryen på en uriktig måte.

Derfor har også forsvarerne til Grønnerød og Kirkemo Haukeland avslått et ønske fra ekteparets forsvarerteam om at psykologiprofessoren skulle få intervjue samtlige tiltalte i Orderud-saken.

Galt å uttale seg

Også aktoratet mener det er galt å la Gudjonsson vitne hvis han skal uttale seg om ekteparets troverdighet.

— Det kommer an på hva han skal uttale seg om, men hvis det er hensikten at han skal gå inn på ekteparets troverdighet, slik det var da han ble forsøkt oppnevnt som sakkyndig av retten, mener vi at det er helt galt, sier statsadvokat Olav Helge Thue til NTB.

Sammen med statsadvokat Jørn Sigurd Maurud skal han føre straffesaken mot de Orderud-tiltalte i ankesaken, som starter i neste uke. Førstelagmann Pedersen, som skal administrere retten når Eidsivating lagmannsrett settes på Åråsen stadion på Lillestrøm førstkommende mandag, ga partene frist til mandag med å uttale seg om Gudjonsson.

(NTB)