Treningsmomsen kom på dagsordenen da likestillingsdirektør Ingunn Yssen påpekte at over 70 prosent av dem som bruker kommersielle treningssentre, er kvinner. Menn trener oftere i idrettslag, som er fritatt fra den nye momsen på tjenester.

Høyres Børge Brende og Jan Petersen stilte forslag om å frita treningssentrene fra moms, men fikk ikke gjennomslag i innstillingen som ble avgitt av finanskomiteen på Stortinget tirsdag. Børge Brende er skuffet over at sentrumspartiene ikke vil avklare dette nå. Momsreformen trer i kraft 1. juli, og er en del av budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet og sentrum.

— Det ser ut som det er gått prestisje i saken. Sentrumspartiene har tidligere klart varslet at det er feil med moms på trening, sier Brende til NTB.

Han sikter blant annet til at Senterpartiets nestleder Åslaug Haga har sagt at kommersielle treningsstudioer må likestilles med idrettslag, fordi moms på treningsstudioer vil ramme kvinner hardest.

Arbeiderpartiets og sentrumspartienes medlemmer i finanskomiteen legger til grunn at komiteen allerede har bedt Finansdepartementet vurdere ytterligere momsfritak for trening og komme tilbake til Stortinget med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

NTB