Slik saken nå står, handler dette først og fremst om Kjell Alrich Schumann. Spørsmålet som vurderes, er om han skal tiltales for drap, etter at Lars-Erik Andersen og Erling Havnå i nye politiforklaringer har utpekt Schumann som Arne Sigve Klunglands drapsmann.

Verken førstestatsadvokat Kjerstin Kvande hos Riksadvokaten eller statsadvokat Tor Christian Carlsen i Stavanger vil foreløpig bekrefte at Schumann er den mannen Andersen og Havnå har navngitt som drapsmann. Men opplysninger fra andre kilder levner ikke noen tvil om at det er Schumann de har utpekt.

Bredere vurdering

Kjerstin Kvande svarer slik på spørsmålet om det kan bli aktuelt med endret tiltale i NOKAS-saken, og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for ankesaken som skal starte i Gulating lagmannsrett den 4. september:

– Spørsmålet krever en bredere vurdering. Riksadvokaten har i dag bedt om et skriftlig innspill fra Statsadvokatene i Rogaland. Vi antar at det vil bli tatt stilling til dette i løpet av juni.

I dommen fra Stavanger tingrett ble elleve av de 13 tiltalte kjent skyldige etter tiltalen grovt ran med døden til følge. De to øvrige ble dømt for medvirkning til grovt ran, og er ikke gjort ansvarlige for dødsfølgen.

Tre alternativer

Statsadvokat Tor Christian Carlsen sier til NTB at det foran ankesaken foreligger tre alternativer, etter at det har kommet nye forklaringer om en navngitt drapsmann.

Ett alternativ er å opprettholde den nåværende tiltalen for alle de tiltalte. Et annet alternativ kan være at ranssaken fortsetter som før mot alle tiltalte, og det fremmes en ny sak med drapstiltale. Denne nye saken vil i så fall bli behandlet for Stavanger tingrett etter at lagmannsretten har behandlet ankesaken..

Det tredje alternativet er at Riksadvokaten foran ankesaken endrer tiltalen mot vedkommende som er utpekt som drapsmann, og at saken behandles i lagmannsretten med endret tiltale. Dette kan innebære prosessuelle problemer som ennå ikke er avklart, og som kanskje domstolene i siste instans må ta stilling til, sier Carlsen.

– Noen uskyldige

Ifølge opplysninger som har lekket ut om Lars-Erik Andersens nye politiforklaring, skal han ha forklart at noen av de domfelte er uskyldige i det de er tiltalt og dømt for. Hvem av de 13 tiltalte dette er, skal han ikke ha sagt noe om.

Tor Christian Carlsen opplyser til NTB at de nye politiforklaringene fra Andersen og Havnå ikke har gitt grunnlag for å vurdere endret tiltale mot noen andre enn den personen som er navngitt som drapsmann.

Ingen andre enn Andersen og Havnå har foreløpig sagt seg villige til å avgi nye politiforklaringer, får NTB opplyst.

– Deltok ikke

Forsvarerne er gjort kjent med Lars-Erik Andersens nye politiforklaring. Men inntil tirsdag hadde de ennå ikke fått dokumenter om den nye politiforklaringen til Erling Havnå.

Havnå skal i denne forklaringen ha sagt at Alf Henrik Christensen ikke var med på NOKAS-ranet.

Advokat Erik Lea, som er Christensens forsvarer, påpeker at Havnå hevdet dette også i tingretten.

Erik Lea sier til NTB at det i Andersens forklaring er ting som berører hans klient. Men han vil ikke si hva dette er.