• Det er for tidlig å si om innsparingene på Forsvarets budsjett vil føre til at ikke alle de nye fregattene og MTB-ene settes i operativ tjeneste.

Forsvarssjef Sigurd Frisvold sier dette til Bergens Tidende. Frisvold besøkte Haakonsvern i går. Besøket var ledd i en reise rundt til lokale sjefer i hele landet for å orientere om status i omstillingsprosessen og om den videre moderniseringen av Forsvaret. Forsvarssjefen inviterte også pressen til et møte på Haakonsvern.

Stortinget har besluttet at det skal anskaffes seks nye MTB-er i Skjold-klassen i løpet 2008 og 2009 og fem fregatter i Fritjof Nansen-klassen i perioden 2005-2009.

Kommandoflagget på den første fregatten blir heist i løpet av inneværende år. Mange i Sjøforsvaret — som i de øvrige grenene av Forsvaret - går i spenning om hva innsparingene forsvarsbudsjettet vil medføre.

Rett i bøyen?

Blant Marinens folk er det spesielt knyttet spenning til om alle de nye fartøyene blir satt inn i operativ tjeneste eller om noen går rett fra verftet til opplagsbøyene.

Bergens Tidende spurte forsvarssjefen om dette. Frisvold ville ikke svare direkte på spørsmålet. Men det han sa, tyder på at spørsmålet om de nye fartøyenes seilingsprogram ikke er avklart.

— Det er for tidlig å svare på om innsparingene vil ramme driften av de nye fartøyene, sier Frisvold.

— Om knappe to uker skal vi legge frem Forsvarets årsrapport som ledd i statsregnskapet. Vi samarbeider tett opp mot Forsvarsdepartementet for å utarbeide et forslag som skal opp til godkjenning på politisk nivå. Men jeg kan si så mye at nedskjæringene hovedsakelig vil ramme de som har hatt det største merforbruket - Hæren og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO).

Mye nytt til Marinen

Frisvold er imidlertid opptatt av at vi ikke bare må bekymre oss for de pengene Forsvaret ikke får, men at vi ser til at vi får mest mulig effekt av de midlene vi får. Det er all grunn til å glede seg over alt det nye materiell Sjøforsvaret nå skal få. I løpet av de nærmeste årene vil Marinen få nye fregatter, nye MTB-er, nye kystvaktfartøyer og 14 nye helikoptre.

- På troverdigheten løs

På spørsmål fra BT sier Frisvold at han ser alvorlig på rotet med lønnsutbetalingene til de 320 sivilt ansatte ved verkstedet på Haakonsvern, og har gitt ordre om at dette må det ordnes opp i.

— Dette går på troverdigheten løs for Forsvaret som arbeidsgiver, sier Frisvold.

Som for øvrig beklaget at Rosenborg tirsdag hadde tapt fotballkampen mot Brann. På BTs spørsmål om tapet kom som resultat av dårlig forsvar, hadde forsvarssjefen ingen kommentar ...