Striden rundt revidert nasjonalbudsjett vil ventelig ikke nå sitt klimaks før sent i neste uke. I går gjorde finanspolitikerne fra regjeringspartiene og Frp unna en programmatisk forpostfektning.

Frp formelig teppebombet før helgen sin forhandlingsmotpart med en tettskrevet kravliste på 25 sider. Regjeringskilder sier at kravene på årsbasis trolig vil koste rundt 10 milliarder kroner. Det er aldri stilt slike krav i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett tidligere. I fjor inngikk regjeringen til sammenlikning et forlik med Frp og det kostet beskjedne 600 millioner kroner.

Urealistisk kravliste

Den omfangsrike kravlisten ble ikke engang vurdert som mulig å gå inn i forhandlinger om fra regjeringspartienes side. Derfor gikk regjeringspartiene med Jan Tore Sanner (H) og Siv Jensen (Frp) i går fra hverandre uten å forhandle om ett øre.

— Kravene er så omfattende at det ikke er grunnlag for forhandlinger, konstaterte Sanner, mens Siv Jensen hevdet at «regjeringspartiene driver et høyt spill hvor de arbeidsledige ligger på alteret».

Hun mener trolig at det drives et høyt spill med arbeidsledige som innsats ý det vil si mangelen på ekstraordinære tiltak for å bedre situasjonen for arbeidsledige.

Bondeviks advarsler

Det er ventet at regjeringspartiene H, KrF og V i dag undersøker om Ap kan tenke seg å forhandle om et forlik, men ingen venter at det vil føre til noe. I stedet forbereder alle seg på at regjeringen må sikre seg flertall med skiftende alliansepartnere når Stortinget skal votere over budsjettet den 20. juni. Det kalles også budsjettslalåm.

Statsminister Kjell Magne Bondevik har ved gjentatte anledninger sagt at regjeringen ikke vil kunne akseptere at opposisjonen pålegger regjeringen å øke utgiftene ý uten at de samtidig sørger for inndekning, altså påviser hvem som skal betale regningen.

I regjeringspartiene er det betydelig usikkerhet om hva resultatet av prosessen til syvende og sist blir. De holder ganske enkelt muligheten åpen for at ett eller flere opposisjonspartier ønsker å kaste regjeringen.

Usikre regjeringspartier

— Det vil vi se når partiene skriver merknader til revidert nasjonalbudsjett. Skriver partiene seg sammen på mange nok punkter og det samtidig koster mange penger, tyder det på at de ønsker regjeringsskifte, sier en sentrale kilde i regjeringspartiene.

Parallelt med revidert nasjonalbudsjett, pågår det forhandlinger om et såkalt barnehageforlik. Barnehagekameratene fra Frp, SV, Ap og Sp forhandler med regjeringspartiene om et bredt forlik som inkluderer pris, barnehagedekning og skattefritak. Regjeringspartiene vil blant annet at enkelte barnehager skal kunne ta mer enn maksimalprisen ý hvis det inkluderer et spesialtilbud til barna.

Familiekomiteen på Stortinget har frist på seg til torsdag med å komme frem til en eventuell enighet, men samtidig påpekes det overfor BT at det er vanskelige forhandlinger ý ikke minst fordi det er betydelig uenighet mellom barnehagekameratene.

GIKK SIN VEI: Siv Jensen (Frp) på vei ut fra møte med representanter for regjeringspartiene i Stortinget, etter at forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble brutt mandag formiddag.
FOTO: SCANPIX