JONE ØSTEBØ

Erling Havnå er tiltalt og ble også dømt i Stavanger tingrett for ranet mot Postens Brevsenter et knapt halvår før Nokas-ranet. Tingretten påviste flere likhetstrekk mellom de to ranene, blant annet at Havnå i politiforklaringer før tingretten erkjente at han hadde samme oppdragsgiver i forbindelse med begge ranene. I tingretten gikk han tilbake på dette. Nokas-hjernen David Toska ble tiltalt for Posten-ranet etter at tingrettsdommen i Nokas-saken falt.

Jugoslavisk-produsert

Et annet trekk som knytter de to ranene til hverandre, er funn av våpentypen Zastava. Det sjeldne jugoslavisk-produserte automatgeværet ble funnet etter begge ranene.

Våpenekspert Leif Øren fra Kripos forklarte i retten torsdag at denne våpentypen er svært sjelden i Norge. På sine 23 år i Kripos har han bare fått inn et slikt våpen en gang før Nokas-ranet, og det var etter Posten-ranet.

Fant 55 patronhylser

Toska har erkjent at han bar et slikt våpen under Nokas-ranet og at han avfyrte en rekke skudd mot vinduet i bakgården.

Øren forklarte at det ble funnet 55 patronhylser etter avfyring med Zastava under Nokas-ranet. Bunnmerkingen på hylsene viste at patronene hadde arabisk, jugoslavisk og russisk opprinnelse.

Spesielt hylsene med arabisk merking er interessante for påtalemyndigheten.

— Trolig produsert i Iran

— Ammunisjon av denne typen, med arabisk bunnskrift, har vi kun sett to ganger i Kripos: Denne saken og i Posten Brevsenter-saken. Vi har gjort internasjonale undersøkelser som viser at ammunisjonen trolig er produsert i Iran, men den kan også komme fra Sudan, sa Øren.

For øvrig vil påtalemyndigheten også bruke funnet av Zastava-våpenet i indisierekken mot Ikmet Kodzadziku. Svenskalbaneren ble domfelt etter en skuddveksling på en badeplass i Gøteborg i 2001 hvor denne våpentypen ble brukt.

DNA-funn

Før Øren inntok vitneboksen torsdag, gikk krimtekniker Lars Magne Gjertsen fra Kripos gjennom beslaget fra William Pettersens båt "Gamle Henningsvær". På ransutstyret som ble funnet om bord på båten i Drammensfjorden, ble det påvist en rekke DNA-funn fra flere av de tiltalte. Dan Pettersens DNA-profil ble funnet flest ganger.