• Dommeren så veldig snill ut. Hun hadde et bestemoraktig ansikt, sier Tanja (16) og Olga Belik (17). Søstrene gir ikke opp håpet om å få bli i Norge.

IRINA LEE

HÅVARD BJELLAND (foto)

Oslo tingrett startet behandlingen av Belik-saken i går, etter at de to søstrene fra Moldova ble utvist fra Norge i fjor.

— Vi har vært veldig nervøse, men det var bra å komme i gang. Advokaten vår gjorde en god jobb, sa søstrene til Bergens Tidende etter første dag i retten.

Godt integrert

De to søstrene flyktet fra Moldova til Norge våren 2003, etter å ha blitt trakassert, forsøkt bortført og truet med prostitusjon i hjemlandet. De siste par årene har søstrene bodd i Aurland, hvor de er godt integrert i lokalmiljøet.

Etter at Utlendingsnemnda (UNE) fattet et endelig utvisningsvedtak i oktober i fjor, gikk søstrene og deres advokat Sjur Vinje til sak mot staten. Vinje krever at utvisningsvedtaket må oppheves, og at hele saken må behandles på nytt.

Et sentralt stridspunkt er omstendighetene rundt det såkalte asylavhøret, som ble foretatt i august 2003.

— Barnas mor fikk ikke være til stede under avhøret, og det er i strid med loven. En slik saksbehandlingsfeil danner et selvstendig grunnlag for opphevelse av vedtaket, sa Vinje i sitt innledningsforedrag i retten i går.

Søstrene sa i sine forklaringer at det var svært mange hendelser forut for flukten til Norge de ikke fortalte om i asylavhøret - delvis fordi temaene var tabubelagt, men også fordi de var nervøse og redde under selve avhøret.

— Hadde mor vært med oss, kunne hun ha rettledet oss og gitt oss støtte, forklarte Olga i retten i går.

- Vesentlig tvil

I tillegg til forholdene rundt asylavhøret, mener advokat Vinje at søstrenes sak burde vært behandlet av en hel nemnd i UNE, bestående av leder og to medlemmer, og ikke av nemndlederen alene. Vinje viste blant annet til utlendingsloven § 38b, hvor det står: «Saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, kan avgjøres av en leder alene.»

— I denne saken foreligger det vesentlige tvilsspørsmål, og saken burde derfor vært behandlet av en hel nemnd, understreket advokaten flere ganger.

Advokatens påstander ble blankt tilbakevist av prosessfullmektig for staten, advokat Håvard H. Holdø fra advokatfirmaet Kluge.

— Dersom retten likevel skulle mene det foreligger saksbehandlingsfeil, mener vi det ikke kan få konsekvenser for utfallet, sa Holdø i retten i går.

Oslo tingrett skal etter planen avslutte behandlingen av saken i dag. Avgjørelsen vil trolig være klar innen et par uker.

VANSKELIG: - Det har vært slitsomt å vente så lenge på at saken skulle komme i gang, sier søstrene Olga (t.v.) og Tanja Belik etter første dag i retten. Her er de sammen med sin advokat Sjur Vinje.