De tre fotografene fra Dagbladet, Scanpix og P4 tok bilder i retten da en av rettsbetjentene fikk et illebefinnende og falt om. Bildene ble ikke publisert, men hoveddommeren i Orderud-rettssaken, Trond Våpenstad, reagerte kraftig og dro fram det røde kortet. Dagen etter hendelsen sa han i retten at fotografene måtte ha "mangelfullt utviklede sjelsevner" utviste dem fra rettslokalet så lenge Orderud-saken behandles der.

Denne beslutningen påkjærte fotografene til lagmannsretten, og onsdag fikk de altså medhold. Eidsivating lagmannsrett sier i onsdagens kjennelse at utvisning over lengre tid ikke er hjemlet i loven, så lenge det ikke er frykt for nye forstyrrelser fra vedkommende.

Terje Bringedal, leder av Pressefotografenes Klubb (PK) synes det har tatt lang tid å oppheve yrkesforbudet, men han er fornøyd med lagmannsrettens kjennelse.

–Det er en fornuftig beslutning. Jeg er glad noen har skjønt alvoret i saken. Fotografene burde fått rettergangsbot og ikke yrkesforbud, sier han til Journalisten.no, som er Norsk Journalistlags fagforeningsavis.