Det blir stadig flere gnisninger mellom Kina og Vesten, noe som øker frykten for at forhandlingene skal mislykkes.

Ifølge flere vestlige kilder er representantene for utviklingslandene rasende fordi konferansen ser ut til ikke å ville videreføre Kyoto-avtalen.

I tillegg er u-landene skuffet over at industrilandene ikke har hevet sine mål for utslippskutt så langt i København.

– En del utviklingsland håpet de rike landene ville heve sine utslippsmål. Det har ikke skjedd, konstaterer Harald Nyeggen Sommer i Kirkens Nødhjelp overfor NTB.

Kyoto

Protesten handler om prosess og form, ikke om substans, og er derfor beklagelig, sier den australske ministeren for klimaendringer, Penny Wong, til nyhetsbyrået Reuters.

Protesten ble satt i gang av flere afrikanske land som fikk støtte også av andre land i G77-gruppen. De erklærte at de nektet å forhandle videre om en helt ny avtale, uten at det også forhandles om en videreføring av Kyoto-avtalen.

Noe senere på dagen gikk de imidlertid med på å fortsette samtalene, etter å ha fått forsikringer om at det settes mer fokus på en eventuell fortsettelse av Kyoto.

Denne avtalen forplikter rike land – men ikke utviklingsland – som har ratifisert avtalen, til å kutte sine klimautslipp.

Ismåling

Samtidig som tonen hardner til i møterommene på Bella Center, la nobelprisvinner Al Gore og vår egen utenriksminister Jonas Gahr Støre fram en ny forskningsrapport om issmelting som Polarinstituttet og forskere fra Danmark har vært med på å utarbeide.

Rapporten tar for seg nye målemetoder som viser at isen på Grønland og i Antarktis smelter raskere enn tidligere antatt.

– Situasjonen er mer dramatisk enn vi trodde bare for noen år siden, sier professor Tore Furevik ved Universitetet i Bergen til NTB.

Furevik har ikke selv arbeidet med rapporten, men mener den er den første grundige gjennomgangen av forskningen som de nye målemetodene har muliggjort de siste 6-7 årene.

Netto tap av is

Professoren forteller at alle nye målinger viser et gradvis netto tap av is både i Arktis og Antarktis. Selv om det snør mer i innlandet, har det skjedd en voldsom økning i kalvingen langs kysten.

Resultatet er at den samlede ismengden synker, noe som betyr at havnivåøkningen framover kan bli betydelig større enn FNs klimapanel anslår i sin siste hovedrapport.

De nye målingene av ismengden i verden er blitt mulig ved hjelp av satellitter som måler ishøyde og små endringer i jordas gravitasjonsfelt med ekstrem nøyaktighet.

Meek, Tore