Fondet er en uavhengig miljø— og utviklingsorganisasjon som driver mange prosjekter i fattige land. NORAD finansierer 90 prosent av hvert prosjekt som drives etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».

_Les også:

Frykter djevelske detaljer i WTO-innspurten_

Seniorrådgiver Aksel Nærstad i Utviklingsfondet sier dumpingen vil kunne fortsette selv om avtalen fastslår at subsidiene skal fases ut.

Årsaken er ifølge Nærstad at bare 5 prosent av EUs subsidier betegnes som eksportsubsidier.

– Utenriksministeren har fremstilt det som om dumpingen slutter med en ny WTO-avtale, men det stemmer dessverre ikke, sier Nærstad.

Han mener norsk landbruk ikke er med på å ødelegge markedene i utviklingsland, men kommer selv til å bli rammet hardt av en ny WTO-avtale.

– Regjeringen har gått med på to viktige punkter som den bare for to måneder siden mente var helt uakseptable, sier Nærstad.

Han sikter da til bestemmelsene om tolltak og fjerning av spesielle sikkerhetsmekanismer.

– WTO-avtalen vil svekke mulighetene til å produsere mat til egen befolkning i Norge, sier Nærstad.