kunstsvindelsaken FINN BJØRN TØNDER finn.tonder@bt.no Politiadjutant Helge Vigerust ved Bergen politidistrikt bekrefter overfor Bergens Tidende at siktelsen mot gallerieieren blir utvidet fra grove bedragerier til også å gjelde dokumentfalsk. I praksis betyr det at politiet mener å kunne føre bevis for at Rune Jansen solgte falske malerier med overlegg, samt at han forfalsket signaturene på maleriene — eller fikk noen til å gjøre det.Etter nærmere to års etterforskning har politiet i Bergen og Økokrim i Oslo registrert rundt 60 falske malerier, solgt som ekte, påstått malt av kjente, norske malere. Siktelsen mot gallerieieren i Bergen koker imidlertid ned til rundt et 20-talls malerier. Flere kan ikke politiet koble til Jansen. Og andre mistenkte i saken har ikke politiet fått nok indisier mot til å kunne sikte.Dermed sitter Jansen alene igjen som den store, stygge ulven i kunstsvindelsaken fra Bergen. Han har tidligere uttalt til Bergens Tidende at han ikke har gjort noe galt, men blitt lurt av andre. Mye kan imidlertid tyde på at Jansen er kommet med innrømmelser i politiavhør. Kan bli forhørsrettssak Politiadjutant Vigerust sier følgende: - Siktede vil få tilbud om å forklare seg opp mot siktelsen før saken eventuelt sendes videre til statsadvokaten. Han vil bli tilbudt forhørsrettssak, sier han.I praksis betyr forhørsrettssak at siktede erkjenner de faktiske forhold og slipper en omfattende straffesak med vitner og ytterligere belastninger. Jansens forsvarer, advokat Jostein Alvheim, sier til Bergens Tidende at han og hans klient ikke vil kommentere saken før Jansen er blitt avhørt opp mot siktelsen.Alvheim vil ikke bekrefte at Jansen har tilstått dokumentfalsk og grove bedragerier. - Rent teoretisk er det imidlertid forskjell på en tilståelse og innrømmelse av hva en burde forstått, sier Alvheim. Tidemand, Gude og Dahl Politiadjutant Vigerust bekrefter overfor BT at svindelsaken dreier seg om forfalskninger av kjente norske malere som Nikolai Astrup, Hans Fredrik Gude, Adolph Tidemand, Hans Dahl, Axel Ender og andre.BT kjenner blant annet til at et uekte Hans Dahl-maleri i 1997 ble avslørt hos Blomqvist Kunsthandel AS i Oslo og returnert til Galleri Jonsvoll i Bergen. Kort tid etter ble det forsøkt solgt som ekte igjen. I flere tilfeller skal falsk kunst ha blitt solgt med fortjeneste i 100.000 kroners klassen. Fretex-maleriet som ble dyrt En annen av sakene som har vært etterforsket gjelder et maleri som ble kjøpt fra Fretex i Bergen i 1992 for 800 kroner. Fem år senere ble det solgt fra Galleri Jonsvoll for 125.000 kroner. Da hadde det i mellomtiden blitt til en "ekte" Gude med signaturen HFG, og hatt mange eiere. "Utenfor Drøbak" het bildet, og var faktisk malt av den langt mindre kjente maleren Reinholdt Boll. Med Gudes signatur steg prisen.Når det gjelder denne forfalskningen skal Rune Jansen være utenfor mistanke. Han skal ha videresolgt bildet i god tro, mener politiet. Like fullt er det bare han som blir siktet i kjølvannet av alle disse kunstsvindelsakene.

LES OGSÅ: Kunstkjøpere frykter rettssak