I desember 2001 skal mullaen ha holdt ni personer i fangenskap i Nord-Irak. Opplysningen skal Krekar selv ha gitt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i avhør februar i år.

Den utvidede siktelsen omfatter paragrafene 223 og 224 i straffeloven, som blant annet omfatter ulovlig frihetsberøvelse i fremmed land. Strafferammen er fengsel i inntil ti år.

— Utvidelsen av siktelsen er et siste desperat forsøk på å få noe til å hefte ved mannen når man ikke kommer noen vei med den forrige siktelsen, sier mulla Krekars advokat Brynjar Meling.

Krekar er tidligere siktet etter paragraf 104a i straffeloven, som blant annet omfatter deltakelse i og rekruttering til militær organisasjon av privat karakter.

(NTB)

MULLA KREKAR.
Foto: Scanpix