Det hadde inntil mandag ettermiddag ikke vært noen kontakt mellom partene.

– Vi vurderer situasjonen og en opptrapping fortløpende, sier forhandlingsleder Asbjørn Furnes i Norsk Sjøoffisersforbund til NTB.

Sjøoffiserene mener at arbeidsgiverne må ta ansvar for situasjonen som har oppstått.

– Det er bare å ringe oss. Vil de ha dette ut av verden må de diskutere kroner og øre. Hvis ikke, er denne konflikten ikke løst på lang, lang tid, advarer Furnes.

55 ferjer

Konsernsjef Olav Smørdal i Fjord1 Nordvestlandske sier til NTB at dette vil bli svært følbart både for næringsliv, vanlige passasjerer og turister. Fjord1 er landets største ferjerederi.

Flere samband må nødvendigvis bli helt stengt dersom nye ferjer skal tas ut, og mange steder vil omkjøring i praksis være umulig.

Til sammen 55 ferjer og andre fartøy, blant disse tre hurtigruteskip, er hittil rammet av streiken. Mellom 9.000 og 10.000 daglige pendlere mellom Oslo og Nesodden må finne alternative transportmuligheter.

Det var mandag ingen kontakt mellom partene i konflikten mellom Rederienes Landsforening og Norsk Sjøoffisersforbund. Sjøoffiserenes forhandlingsutvalg, med forhandlingsleder Asbjørn Furnes i spissen, var samlet i møte på Gardermoen for å vurdere statusen.

Rederienes Landsforening hadde styremøte i Oslo.

Permittert

Streiken har pågått siden 13. mai og flere hundre mannskaper på streikende fartøyer er permitterte. Ifølge Smørdal er rundt 50 ansatte bare på en av Fjord1-fergene, «Tresfjord», nå permitterte.

– Hittil har denne streiken hatt preg av en slags seigpining. En ny utvidelse vil ramme både næringslivet, vanlige passasjerer og turister. Det bør være et fromt ønske for alle å finne fram til en løsning, sier Smørdal.

I Rederienes Landsforening står man på sitt, og fyrte mandag opp under allerede steile fronter ved å sende ut et brev til medlemsbedriftene om skipsførernes lønninger.

Ifølge administrerende direktør Harald Thomassen er det ikke grunnlag for sjøoffiserenes påstander om at de er grovt underbetalt og at det heller ikke er snakk om en mindrelønnsutvikling på 15 prosent for sjøoffiserene de ti siste årene.