Lagmannsretten forkastet torsdag kjæremålet til Gamal Hosein. Kjennelsen om fire ukers varetekt fra forhørsretten står dermed ved lag. Lagmannsretten lempet likevel på besøksforbudet slik at Hosein kan få besøk av sine to barn og sin svigermor i hele denne perioden.

Hundepatruljer var torsdag i ferd med å finsøke grustaket i Trommedalen. Politiet har ikke funnet noe, og vurderer å utvide søket i jakten på levningene etter Gry Hosein.

— Det kan bli aktuelt å undersøke nærmere elva nedenfor parets bopel. Vi diskuterer også å søke i Frierfjorden, sier politiavdelingssjef Ragnar Holm ved Skien politidistrikt.

Vareopptelling Politiet har avhørt 150 vitner og fått inn 450 tips etter at Gry Hosein forsvant lørdag 13. januar, men politiet har ikke bevis for at Gamal Hosein drepte sin kone i Faresgrillen og gjemt liket i området rundt Skien. Det er heller ikke noe som tyder på at Hosein ikke drev med vareopptelling i butikken den aktuelle dagen, slik han har forklart politiet.

— Vi har ingen grunn til å betvile at det ble foretatt vareopptelling, men vi tviler på siktedes forklaring på flere andre punkter, sier politiadvokat Jon H. Borgen ved Skien politidistrikt.

Torsdag kom det inn flere tips om observasjoner av eldre røde biler i området ved Trommedalen.

— Vi har fått inn 10-15 tips om observasjoner av biler som har lignet på siktedes i dette området, sier politiadvokat Jon H. Borgen ved Skien politidistrikt.

Samtidig ber politiet alle personer som var i området ved Trommedalen lørdag og søndag om å melde seg. Onsdag ble det kjent at det er gjort fire observasjoner av en rød, eldre Opel stasjonsvogn av typen som Gamal Hosein kjører. Politiet ønsker ikke å angi tid eller sted for observasjonene, men dette er observasjoner gjort både i dagslys og om kvelden.

Ulovlig søppelplass Samtidig vet politiet at området ved Trommedalen er et sted der lokalbefolkningen dumper gammelt skrot og henter sand eller grus for å strø. Dette kan kanskje forklare bakgrunnen for de mange observasjonene, og at folk som er observert ikke melder seg.

— Ja, vi vet at dette er en ulovlig søppelplass i området, og det kan være et motiv for at folk ikke melder seg, sier politiadvokat Jon H. Borgen ved Skien politidistrikt.

Politiet jobber nå med å kartlegge alle bevegelser i området ved Trommedalen, og alle biler i Skien som ligner på den røde Opel kadetten Hosein kjører.

— Vi vet at det finnes 5-10 biler av denne typen i Skien-området som er fra 1980-85. Vi har ikke fått liste over alle disse bilene ennå, sier Holm.NTB

SAVNET: Gry Hosein (28)