— Dette er et av flere tiltak vi har satt i gang for å bedre situasjonen, sier justisminister Knut Storberget til BT.

Ifølge ministeren er det god grunn til å tro at det skjer mellom 4000 til 6000 voldtekter i Norge hvert år.

— Vi kan ikke sitte rolig og se på at en av de alvorligste forbrytelsene vi står overfor ikke får noen reaksjon, sier han.

Til nå har den voldtatte kun fått tilbud om bistandsadvokat etter at saken er anmeldt.

— I neste års statsbudsjett har vi satt av penger til at alle skal få tre gratis timer med veiledning.

Justisministeren vil også foreslå en lovendring for å utvide DNA-testingen.

— Hvis flere mennesker står i registeret vil det bli lettere å skaffe bevis i en voldtektssak, sier han.

Tankegangen i strafferetten har ifølge Storberget lenge vært basert på menns premisser.

— Det har vært fokus på forbrytelser som særlig rammer menn. Kjønnsperspektivet har vært veldig diskriminerende mot kvinner, sier han.

Heretter lover han bedre oppfølging av seksuelle forbrytelser.

— Vi skal gi jentene mer hjelp, og nå er vi godt i gang.