Utbetalingene til Eivind Reiten og Hydros toppledelse på til sammen 210 millioner kroner har fått alarmen til å gå i regjeringsapparatet.

– De store lønnsutbetalingene i Hydro er uttrykk for en ukultur som dessverre eksisterer i deler av næringslivet. Folk har rett og slett ikke forståelse for så store lønninger til ledere, sier kommunalminister Åslaug Haga (Sp) til Dagens Næringsliv.

Godt informerte kilder opplyser at opsjonssaken i Hydro blir ansett som svært alvorlig og at regjeringen vil til bunns i saken, dypere enn de juridiske spørsmålene.

Etter det Dagens Næringsliv erfarer skal granskningen utvides til å eventuelt avdekke at Hydro-styret har gjort et bevisst valg om å ikke ta hensyn til regjeringens eierskapspolitikk. Regjeringen vil ha svar på om styret har hatt handlingsrom til å fatte andre beslutninger, finne løsninger som i større grad ville vært i tråd med regjeringens politikk.

Ifølge Dagbladet skal LOs to ansatterepresentanter i Hydro-styret ha følt seg tvunget til å godta millionutbetalingen til toppsjefene. De to valgte å gå med på utbetalingen fordi alternativet kunne blitt enda høyre utbetalinger, skriver avisen.