Det foreslår utvalget som har sett på bruken av tvang i psykisk helsevern. Det skal fortsatt være adgang til å bruke tvang, men kriteriene for å gjøre det blir skjerpet dersom utvalgets forslag blir fulgt opp.

Blant annet foreslår utvalget at behandlerne skal vurdere hvordan pasienten ville stilt seg til bruk av tvang i alle sammenhenger der bruk av tvang blir vurdert.

— Vi ønsker å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang der det er nødvendig. Denne utredningen er svært viktig i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) som fikk overlevert utredningen fredag.

Ved fare for selvmord og andres liv og helse, må imidlertid hensynet til pasientene vike, slik at det i disse tilfellene kan brukes tvang selv om pasienten er i stand til å bestemme over egen behandling, mener utvalget som har vært ledet av advokat Kari Paulsrud.

Utvalget mener også at det skal kunne brukes tvang overfor alvorlig psykisk syke personer som fungerer dårlig og ikke er i stand til å ta egne valg.