Utvalget har vurdert sikkerhetstiltak i forbindelse med bevæpning i politiet, og overleverte onsdag sin innstilling til direktør Ingelin Killengreen i Politidirektoratet.

I dag kan den enkelte politimester bestemme om politiet skal ha anledning til å lagre våpen i politibilene, såkalt fremskutt lagring. Slik skal det fortsatt være, mener utvalget.

Utvalget foreslår også at våpen kan oppbevares i kupeen i politibilene. I dag lagres våpnene i bagasjerommet. Bakgrunnen for dette er at tjenestemennene skal slippe å gå ut av bilen hvis de blir beskutt.

Arbeidsgruppen trekker fram bedre opplæring og mer trening i situasjonsmestring og våpenbruk som viktige strakstiltak for å bedre polititjenestemennenes sikkerhet i situasjoner som krever bevæpning.

I tillegg foreslår utvalget også at det skal åpnes for at maskinpistoler kan lagres i bagasjerommet i politibilene. Dette krever imidlertid en endring i politiets våpeninstruks.

Ingelin Killengreen deler arbeidsgruppens vurdering av behovet for opplæring og forslaget om sikret lagring av våpen i bil.

— De øvrige forslagene krever mer bearbeidelse før vi kan ta standpunkt til dem, sier Killengreen.

(NTB)