Kommunal Rapport skriver i dag at Trondheims reelle driftsunderskudd var på hele 446 millioner kroner i fjor. Rådmannen sa 208 millioner, men det var etter å ha tømt disposisjonsfondet.

Neste år kan det bli vanskelig å unngå svartelisten Robek for det som lenge var omtalt som den rød-grønne regjeringens utstillingsvindu.

Kan bli svartelistet

Dersom Trondheim havner på svartelisten, må de ha godkjenning av Fylkesmannen for alle store investeringer og låneopptak.

Netto driftsresultat er på hele minus 5,1 prosent. Normalt skal kommunene ha pluss 3 prosent for å ha sunn økonomi. I år har kommunen budsjettert med et budsjett i balanse, men ifølge Kommunal Rapport ser det vanskelig ut.

Vi måtte ha et budsjett i balanse i år, hvis ikke er Robek neste, sier varaordfører Knut Fagerbakke (SV) til ukeavisen.

Han mener det vil være en fallitt for kommunen å miste kontrollen over egne prioriteringer, som en Robek-oppføring betyr.

Stor aksjesmell

Hovedårsaken til smellen, er det fallende aksjemarkedet i fjor. Etter at kommunen solgte seg ut av Trondheim Energiverk i 2002, har den gjort seg avhengig av inntektene fra et kraftfond. I fjor sviktet de inntektene, men kommunen budsjetterer med en avkastning også i år.

Trondheim har vært best av byene på barnehagedekning, skoletilbud og sosiale tjenester. Nå har politikerne vedtatt en rekke kutt i administrasjonen. Sammenslåing av to skoler er også aktuelt, men det rød-grønne flertallet ville ikke følge rådmannens forslag om å kutte 77 stillinger innen helse og omsorg.

Det er klart at dette vil være smertefullt for enkeltpersoner som blir rammet. Men dette er ingen krise, det er en tilpasning til et sunnere aktivitetsnivå. En innstramming på omtrent 200 millioner kroner på over to år tilsvarer 2 prosent av driftsutgiftene, sier finansdirektør Carl-Jakob Midttun til Kommunal Rapport.

Knuser utstillingsvinduet

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fratar nå Trondheim statusen som regjeringens utstillingsvindu.

De har bygget ut et godt tjenestetilbud, de er en kvalitetskommune, de er en grønn energikommune, og de har tilbakeført til kommunen tidligere privatisert virksomhet. Men å fremlegge et driftsunderskudd på 5,1 prosent diskvalifiserer Trondheim som utstillingsvindu for den rød-grønne regjeringen, sier Kleppa.

SCANPIX
SCANPIX