Den dårlige: Vi fortsetter å slippe ut store mengder klimagasser,

Den marginalt mindre dårlige: For andre år på rad gikk utslippene svakt ned, denne gangen med 0,8 prosent.

Samtidig produserer vi stadig mer avfall, og økningen i husholdningsavfall er langt sterkere enn økningen i husholdningenes forbruk. Det viser Statistisk sentralbyrås årlige oversikt over miljøtilstanden og miljøtrender i Norge.

Vil øke Selv om utslippene av klimagasser er blitt svakt redusert i Norge både i 2005 og 2006, er det liten grunn til å tro at dette er en vedvarende trend. Det er ventet at vi går inn i en periode med ny vekst når blant annet utbyggingene av anleggene på Kårstø og Melkøya er ferdige, og disse anleggene er satt i drift.

Det er anslått at utslippene vil øke til rundt 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010 dersom det ikke innføres nye tiltak. Dagens utslippsnivå er på 53,7 millioner tonn.

Mer søppel Utslippene av klimagasser i Norge lå rundt 8 prosent høyere i 2006 enn i 1990. Veksten fra 1990 til 2006 er dominert av økte utslipp fra olje— og gassvirksomheten og fra veitrafikk.

Mens veksten i klimautslippene er redusert, har den økt vesentlig når det gjelder mengden avfall vi produserer. Siden 1995 har de totale, årlige avfallsmengdene økt med over 2 millioner tonn til 9,6 millioner tonn.

Husholdningene avfallsmengder øker mest. Hver person i Norge kastet i gjennomsnitt 414 kilo husholdningsavfall i 2006.