Opprinnelig ble det antatt at bare 280 fat olje hadde havnet i sjøen. Torsdag offentliggjorde Statoil at utslippet hadde vært 7,5 ganger større og at 2.140 fat, eller 340 kubikkmeter, olje ble sluppet ut.

De første beregningene var gjort ut fra observasjoner fra helikopter og Kystverkets overvåkingsfly.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen, sier Jostein Gaasemyr, produksjonsdirektør for Norne.

Utslippet skjede som følge av en feiloperasjon i anlegget, ifølge foreløpige konklusjoner fra Statoil. Det kom olje inn i systemet som behandler produsert vann. Derfra rant oljen ut i sjøen. På grunn av ugunstige værforhold var det ikke mulig å samle opp oljen.

Statoil opplyser at selskapet har satt i gang undersøkelser i samarbeid med SINTEF for å finne ut om utslippet vil ha konsekvenser for miljøet.

Området ble overvåket daglig fra helikopter fram til 4. desember. Etter 24. november har det ifølge Statoil ikke vært mulig å observere olje på havet. Heller ikke satellittbilder har vist noen indikasjoner på oljeflak. Overvåkingen vil fortsette fremover.