Det viser Statistisk sentralbyrås oversikt over antall anmeldte lovbrudd i norske kommuner, melder NRK.

Oversikten viser at dersom det er trygghet du er ute etter, skal du slå deg ned i en øykommune langs kysten, på Vestlandet eller utenfor Trøndelag.

Ifølge statistikken er det innbyggerne i Norges minste kommune – Utsira i Rogaland – som er aller minst i fare for å bli utsatt for forbrytelser. Her er gjennomsnittstallet på anmeldte lovbrudd de siste to årene lavere enn fem per 1.000 innbygger, og slike tall kan ingen andre kommuner vise til. Kommunen har for øvrig bare 215 innbyggere, ifølge caplex.no tall fra 2004.

De tryggeste kommunene etter Utsira er Sandøy i Møre og Romsdal og Leka i Nord-Trøndelag.

På verstingtoppen troner kommunene Hemsedal i Buskerud med 226 anmeldte lovbrudd per 1.000 innbygger, Ullensaker i Akershus og Kvalsund i Finnmark følger hakk i hæl. Hemsdal opplever et rush med anmeldelser i vintersesongen, når landets ski— og festeglade ungdommer inntar den lille fjellbygda. Ullensaker er hjemkommune for Oslo Lufthavn på Gardermoen, og dermed havner alle lovbruddene som blir begått på flyplassen i kommunens statistikker. På fjerdeplass følger Oslo med 149,9 anmeldte lovbrudd per 1.000 innbygger.