Loven skulle ha vært lagt fram i vår, men ble så utsatt til i høst. Nå skriver Klassekampen at den er utsatt til februar 2007.

En av årsakene skal ifølge avisen være at det fremdeles foregår en debatt innad i regjeringen om hvilke endringer som skal komme i loven.

Temaene skal gå på om det skal innføres kunnskapsprøver, nedre aldersgrense for å gifte seg med en nordmann, og på hvor mye en nordmann skal tjene før han eller hun skal kunne hente en utenlandsk ektefelle.

Hanssen selv skal etter det Klassekampen erfarer gå inn for en strengere rettslig linje.