Arbeiderpartiet, SV, Fremskrittspartiet og Senterpartiet ble i juni enige om at en barnehageplass ikke skulle koste mer enn 2.500 kroner fra august 2003.

Partiene nøyer seg nå med å si at 2.500 kroner skal bli gjennomsnittsprisen på en barnehageplass fra første august neste år.

(NTB)